Rekr. dům Dolánky nad Ohří

číslo dražby:DD278
Začátek dražby:28.1.201510:00:00
Konec dražby:28.1.201510:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:210 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:210 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-1544
Rekr. dům Dolánky nad OhříRekr. dům Dolánky nad OhříRekr. dům Dolánky nad Ohří
Kraj:Ústecký
Okres:Litoměřice
Nejnižší podání:210 000 Kč
Začátek dražby:28.1.201510:00
Konec dražby:28.1.201510:15

Předmětem dražby je přízemní částečně podsklepená zděná stavba se sedlovou střechou bez podkroví. Dispozičně stavba obsahuje verandu, kuchyň, 2 pokoje a koupelnu se záchodem a sprchovým koutem. Koupelna je podsklepena. Stavba je užívána na základě odborného odhadu s přihlédnutím k druhu stavebních konstrukcí dlouhodobé životnosti a jejich stavu od roku cca 1915. V roce 2007 až 2008 byla provedena oprava fasády do dvora a ulice, přeštukování vnitřních omítek, vyměněny okna za plastová, osazeny žlaby a svody, provedeny nové podlahy, částečně nová elektroinstalace, nové dlažby a obklady, provedena vestavba koupelny do vedlejší stavby a přístavba verandy. V domě jsou pouze jedny kamna na uhlí, boiler je odmontován a chybí kuchyňská linka. Vybavení domu je vyklizeno. Dům je napojen na elektřinu, vodovod, kanalizaci a plyn. Stav odpovídá stáří a provedeným úpravám. Dům není vlastníky obýván, je vyklizený. Celková výměra pozemků dle LV je 759 m2.

Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem zahrnují zejména: betonové plochy, přípojku kanalizace, vody, elektřiny a plynu, vodoměrnou šachtu, sloupek elektro a plynu, čerpací šachtu tlakové kanalizace, oplocení, vstupní vrata a pod.

Vedlejší stavby nepřesahují dohromady výměru 25 m2 a jsou zahrnuty do ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem. Jedná se o zděnou kolnu a dřevěný přístřešek.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.