RD Praha, Lochkov

číslo dražby:ODD379
Začátek dražby:9.10.201910:00:00
Konec dražby:9.10.201912:20:33
Čas serveru:
Nejnižší podání:3 120 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:4 850 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-19415
RD Praha, LochkovRD Praha, Lochkov
Kraj:Praha
Okres:Praha 5
Nejnižší podání:3 120 000 Kč
Začátek dražby:9.10.201910:00
Konec dražby:9.10.201912:20
Předmětem dražby je jednopodlažní rodinný dům, který je nepodsklepený se sedlovou střechou. Půdní prostor je nevyužívaný, není k němu přístup. V roce 2008 bylo z důvodu neuspokojujícího technického stavu přistoupeno k rekonstrukci. Dispozice přízemí tvoří kuchyň s obývacím pokojem, ložnice příslušenství, zádveří. RD slouží pro bydlení jedné rodiny. Celková výměra pozemků dle LV je 222 m2.
Během rekonstrukce byla provedena nadstavba a zvýšení krovu. Krov je dřevěný vázaný, krytina betonová. Stropy jsou dřevěné trámy s SB deskami s isolací polystyrénem. Podlahy jsou nové. Vytápění je elektrické panely "REDWELL" v každé místnosti - celkem 6 ks. Teplá voda z elektrického bojleru, vaření elektrický sporák. Vnitřní rozvody elektro jsou v mědi. RD je připojen na rozvodnou síť NN, telefonní síť, veřejnou kanalizaci, veřejný vodovod, přípojku plynu, která není užívána. Veškeré inženýrské sítě jsou nové. K RD náleží malý pozemek pro parkování a zahrádka. Celý pozemek je oplocen v uliční části plotem z kovových rámů a část zděný výšky 150-170 cm s garážovými vraty. Pro elektroměry je v plotě zděný pilíř z vápenopískových cihel. Původní objekt má masivní obvodové zdivo z konce 19 století. K jihozápadnímu štítu přiléhá sousední dům. V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení RD a venkovní úpravy.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.