RD Načeratice

číslo dražby:DD366
Začátek dražby:15.8.201810:00:00
Konec dražby:15.8.201810:20:58
Čas serveru:
Nejnižší podání:690 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:1 870 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-18349
RD NačeraticeRD NačeraticeRD NačeraticeRD NačeraticeRD Načeratice
Kraj:Jihomoravský
Okres:Znojmo
Nejnižší podání:690 000 Kč
Začátek dražby:15.8.201810:00
Konec dražby:15.8.201810:20
Předmětem dražby je zřejmě nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, bez obytného podkroví. Půdorys zastavěné plochy domu je ve tvaru písmene L. Hlavní vchod do 1.NP je ze dvora. Způsob přístupu na půdu nebyl zjištěn. Celková výměra pozemků dle LV je 847 m2.
Konstrukce a vybavení:
Základy. Svislé nosné konstrukce zděné z plných pálených cihel. Dřevěný krov se střešní krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Stropy nad 1.NP dřevěné s rovným podhledem. Vnitřní schodiště se zřejmě nevyskytuje. Podlahové krytiny standardní. Vnitřní omítky hladké. Fasádní omítky stříkané, fasáda nezateplená. Okna plastová izolační.
Dům je napojen na dálkový vodovod, kanalizaci a elektrickou síť. Vlastní studna se zřejmě nevyskytuje. Vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace a světelné a třífázové elektroinstalace. Způsob vytápění a ohřevu vody nebyl zjištěn. Vybavení kuchyně a soc. zařízení – standardní.
Dispoziční řešení:
1.NP: pravděpodobně byt velikosti 3+1 s příslušenstvím
Historie, stav a využití:
Stáří stavby nebylo zjištěno. Původní část asi 60-80 roků, pozdější přístavba s pultovou střechou do dvora. Dům je ve stavu běžné údržby. Vnitřní vybavení standardní. Využití pro trvalé bydlení.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.