RD Mělník

číslo dražby:DD293
Začátek dražby:23.4.201510:15:00
Konec dražby:23.4.201510:30:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:175 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:175 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-1566
Kraj:Středočeský
Okres:Mělník
Nejnižší podání:175 000 Kč
Začátek dražby:23.4.201510:15
Konec dražby:23.4.201510:30

Předmětem dražby je nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím (2.NP je podkrovní) a sedlovou střechou, bez vybaveného obytného podkroví. Přístavby mají pultovou střechu. Půdorys zastavěné plochy základní části domu je obdélníkový s podélnou osou orientaci východ-západ. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP ze dvora na severní straně domu (z plochy dvora na pozemku jiného vlastníka). Přístup na půdu je stropním výlezem v dílně. Dílna je také přístupná ze dvora a má také dveře do zahrady na jižní straně domu. Vnitřní schodiště se nevyskytuje. Celková výměra pozemků dle LV je 735 m2.

Konstrukce a vybavení:
Základy betonové bez izolace. Svislé nosné konstrukce zděné v tloušťce 45 cm. Krov dřevěný se střešní krytinou ze starých jednoduchých betonových tašek, na přístavbách z živičných pásů. Klempířské konstrukce plechové pozinkované. Vnitřní schodiště se nevyskytuje. Stropy převážně dřevěné s rovným podhledem. Fasáda s omítkami, bez dodatečného zateplení. Vnitřní omítky hladké. Podlahové krytiny – betonový potěr, keramická dlažba, podlahové textilie. Vnitřní dveře dřevěné náplňové do ocelových zárubní. Okna dřevěná špaletová. Bleskosvod se nevyskytuje. Dům je napojen na dálkový vodovod, teplovod a elektrickou síť, nikoliv na plynovod. Vlastní studna se nevyskytuje. Splaškové vody jsou svedeny do trativodu. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace a světelné a třífázové elektroinstalace. Ústřední topení z dálkového tepelného zdroje (z mělnické elektrárny). Teplá voda je přivedena ze sousedního domu (rovněž z centrálního vytápění z Mělnické elektrárny). Vybavení kuchyně – kuchyňská linka, sporák na propan-butan. Vybavení soc. zařízení – vana, umyvadlo, WC.
Dispoziční řešení:
1.NP: 2 chodby, koupelna, WC, kuchyň, 4 pokoje

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.