RD Horní Beřkovice

číslo dražby:DD331
Začátek dražby:8.3.201710:00:00
Konec dražby:8.3.201710:22:48
Čas serveru:
Nejnižší podání:560 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:820 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-1580
RD Horní BeřkoviceRD Horní BeřkoviceRD Horní Beřkovice
Kraj:Ústecký
Okres:Litoměřice
Nejnižší podání:560 000 Kč
Začátek dražby:8.3.201710:00
Konec dražby:8.3.201710:22
Předmětem dražby je samostatně stojící-izolovaný objekt rodiného domu č.p. 210, situovaný podélně v uliční čáře na rohové parcele mezi zpevněnými komunikacmi ulic Nová a Jevíněvsi. Objekt částečné podsklepen (do 1/2 ZP 1.NP), má jedno nadzemní podlaží a částečné podkroví (do 1/3 ZP 1.NP) s přístupem po vnitřním schodišti. Stáří původního objektu se dle odborného posouzení konstrukcí, materiálu, porovnáním okolních objektů a z dostupných materiálů datuje k roku 1928, t.j. 88 roků. V roce 1940 byla provedena nástavba pro podkrovní místnost, v roce 1968 provedena přístavba kuchyně a sociálního zázemí (koupelna a WC) s terasou nad stropní konstrukcí a ve dvorní části zděné verandy. V roce 1994 bylo instalováno elektrické topení - přímotopy. Stav objektu odpovídá stáří, prováděným stavebním úpravám a občasné další údržbě a v poslední době i zanedbané. Dispoziční řešení: v 1.PP se nachází sklepní místnost se schodištěm, v 1.NP se nachází zádveří (veranda), chodba, spíž, uzavřené schodiště do podkroví a půdního prostoru, dvě obytné místnosti, kuchyň, koupelna,WC a prádelna se vstupem ze dvora. V podkroví je chodba, jedna obytná místnost, půdní prostor. Celková výměra pozemků dle LV je 735 m2. Objekt nedostavěné kolny I. na stroje, situované na st.p. 401 má základové pásy betonové s izolací proti vlhkosti, zdivo cihelné a z porobetonových tvárnic o tl. 30cm, krov půltový, krytina z desek vlnitého osinkocemetu, vrata dvoukřídlová - ocelové konstrukce, ostatní konstrukce a vybavení chybí. Objekt kolny II pro skladování je situován při zadní hranici st.p. 239. Jedná se o zděný objekt z betonových tvárnic a cihel o tl. 15cm, půltová stříška, krytýdeskami z vlnitého osinkocementu, omítky vápenné, podlaha betonová, dveře svlakové, okno bez výplně, okap a elektroinstalace chybí. Stáří se datuje k roku 1955 tj. 61 roků. Stavebně technický stav odpovídá stáří a nepravidelné údržbě. Pozemky st.p. 239 a pp. č. 172/5 (zahrada) tvoří jednotný funkční celek se stavbou rodinného domu a st.č. 401. Pozemky jsou rovinaté, přístup ze zpevněné místní komunikace.Lze napojit na veřejný vodovodní řád, kanalizaci, plyn a elektro. Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost. Předmět dražby se draží jak stojí a leží.