RD Dolní Dubňany

číslo dražby:OND365
Začátek dražby:10.12.201510:30:00
Konec dražby:10.12.201510:57:13
Čas serveru:
Nejnižší podání:280 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:570 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-15135
RD Dolní DubňanyRD Dolní DubňanyRD Dolní Dubňany
Kraj:Jihomoravský
Okres:Znojmo
Nejnižší podání:280 000 Kč
Začátek dražby:10.12.201510:30
Konec dražby:10.12.201510:57

Předmětem dražby je nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, s částečně vybaveným obytným podkrovím. Půdorys zastavěné plochy je obdélníkový s podélnou osou v orientaci severovýchod-jihozápad. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP ze dvora na severozápadní straně domu. Obě podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm. V severovýchodním průčelí je přímo z úrovně podkroví východ na zahradu, která je oproti dvoru převýšená o úroveň jednoho patra. Celková výměra pozemků dle LV je 478 m2.
Konstrukce a vybavení:
Původní základové pasy. Svislé nosné konstrukce zděné. Krov dřevěný se střešní krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce plechové, nedokončené. Vnitřní schodiště. Stropy s rovným podhledem. Fasáda zateplená se stěrkovými omítkami, bez venkovních obkladů. Vnitřní omítky hladké. Podlahové krytiny standardní. Okna plastová izolační. Bleskosvod se nevyskytuje. Způsob napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektřina), vytápění, ohřevu teplé užitkové vody a vybavenost kuchyně a soc. zařízení – nebyly prověřeny. Evidentně se však jedná o minimálně standardně vybavený rodinný dům po téměř dokončené modernizaci – provozuschopný a provozovaný pro účely rodinného bydlení.
Dispoziční řešení (nebylo prověřeno):
Předpoklad – byt 2+1 (přičemž některý z obytných pokojů je pravděpodobně průchozí).
Historie a stav:
Stáří nebylo přesně zjištěno, předpoklad asi 80 roků. Dům je však pravděpodobně po téměř dokončené modernizaci (bez záruky). Údržba zajištěna.

Protože dražebníkovi ani znalci nebyla vlastníkem nemovitosti umožněna prohlídka nemovitosti, jsou údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.