podíl na pozemku Rychlov u Bystřice pod Hostýnem vč. nemovitosti

číslo dražby:DD317
Začátek dražby:23.3.201611:00:00
Konec dražby:23.3.201611:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:230 000 Kč
Minimální příhoz:1 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Nejnižší podání:230 000 Kč
Začátek dražby:23.3.201611:00
Konec dražby:23.3.201611:15

Předmětem dražby jsou id. 1/6 parcely p.č. 14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 258 m2 a parcely p.č. 920/39 – orná půda o výměře 4.424 m2.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.