id. 2/3 pozemků Omice, Popůvky u Brna, Střelice u Brna

číslo dražby:DD319
Začátek dražby:29.6.201610:30:00
Konec dražby:29.6.201611:28:40
Čas serveru:
Nejnižší podání:110 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:460 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-16216
Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-venkov
Nejnižší podání:110 000 Kč
Začátek dražby:29.6.201610:30
Konec dražby:29.6.201611:28

Předmětem dražby jsou id. 2/3 pozemků - ostatní plocha, lesní pozemek, orná půda, vodní plocha, trvalý travní porost, nacházející se v obci Omice, Popůvky a Střelice.
Celková výměra pozemků id. 2/3 dle LV je 20.012 m2.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.