id. 1/2 pozemků Popovice u Kroměříže

číslo dražby:DD314
Začátek dražby:23.3.201610:30:00
Konec dražby:23.3.201614:00:36
Čas serveru:
Nejnižší podání:254 813 Kč
Minimální příhoz:1 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:356 813 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-16197
Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Nejnižší podání:254 813 Kč
Začátek dražby:23.3.201610:30
Konec dražby:23.3.201614:00

Předmětem dražby jsou id. ½ parcely p.č. 442 – lesní pozemek o výměře 886 m2, id. ½ parcely p.č. 466 – lesní pozemek o výměře 1.557 m2, id. ½ parcely p.č. 467 – lesní pozemek o výměře 1.511 m2, id. ½ parcely p.č. 545 – lesní pozemek o výměře 20.167 m2 a id. ½ parcely p.č. 550 – lesní pozemek o výměře 1.392 m2, vše zapsáno na LV č. 526, pro katastrální území Popovice u Kroměříže, obec Rataje, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž a id. ½ parcely p.č. 2329 – orná půda o výměře 10.989 m2, vše zapsáno na LV č. 654, pro katastrální území Popovice u Kroměříže, obec Rataje, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.