Byt Střekov

číslo dražby:DD271
Začátek dražby:12.11.201510:15:00
Konec dražby:12.11.201510:37:41
Čas serveru:
Nejnižší podání:270 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:400 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-15125
Byt StřekovByt StřekovByt Střekov
Kraj:Ústecký
Okres:Ústí nad Labem
Nejnižší podání:270 000 Kč
Začátek dražby:12.11.201510:15
Konec dražby:12.11.201510:37

Předmětem dražby je bytová jednotka 3+1, č. 1183/1, která je situovaná v 1. NP domu. Základy mají funkční izolaci proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou plošné panelové. Stropy jsou s vodorovným podhledem, prefabrikované. Střecha je rovná s živičnou svařovanou krytinou. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkované plechu. Vnitřní povrchy jsou z vápenných štukových omítek, vnější Mnichovská na zateplovacím systému. Schody jsou dvouramenné, betonové, povrch teraso. Dveře jsou hladké plné a prosklené, okna plastová. Podlahy jsou s povrchem PVC. Elektroinstalace je světelná i motorová, bleskosvod je osazen. Vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace je standardní, jsou osazeny měřiče vody. Vytápění je dálkové včetně dodávky TUV. Vnitřní hygienické vybavení (sprchový kout, umyvadlo a WC) odpovídá standardu a je osazeno ve zděném jádru. Kuchyně je bez vybavení. Výtah není osazen. Dům byl uveden do provozu v r. 1980 a jeho stáří je 35 roků. Dům je udržován, bytovka je v původním stavu (mimo nového jádra a vnitřního hygienického vybavení) s mírně zanedbanou údržbou.
Celková výměra podlahové plochy bytové jednotky je 64,10 m2.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.