Byt Králíky

číslo dražby:DD290
Začátek dražby:26.8.201510:00:00
Konec dražby:26.8.201510:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:294 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
Byt KrálíkyByt Králíky
Kraj:Pardubický
Okres:Ústí nad Orlicí
Nejnižší podání:294 000 Kč
Začátek dražby:26.8.201510:00
Konec dražby:26.8.201510:15

Předmětem dražby je byt o velikosti 2+1 umístěný v prvním nadzemním podlaží bytového domu č.p. 570 na st. 678/1 v kat. území Králíky. Jedná se o byt č. 570/3 bývalé II. kategorie, který sestává ze tří obytných místností a příslušenství, tedy kuchyně, dvou pokojů, chodby, koupelny s WC a spíže. Příslušenství bytové jednotky dále tvoří sklep v podzemí a vymezený půdní prostor v podkroví. Celková výměra započítatelné podlahové plochy bytu č. 570/3 včetně příslušenství činí 78,53 m2. Údržba bytu č. 570/3 a domu č.p. 570 je zčásti zanedbána. Dům vyžaduje provedení větších stavebních úprav - opravu vnějších a vnitřních omítek, výměnu rozvodu vody a kanalizace, opravu elektroinstalace, podlah a výměnu zařizovacích předmětů Vybavení bytu tvoří plynový sporák, plynový průtokový ohřívač vody, vana, míchací baterie 2 ks, WC mísa s nádrží, listovní schránka, umyvadlo, a lokální kamna na tuha paliva. Součástí bytu jsou veškerá vnitřní instalace, tj. trubní rozvody vody, elektroinstalace, odpady kromě stoupacích vedení s uzavíracími ventily. Dále součástí bytu je podlahová krytina, nenosné příčky, okna, vnitřní dveře a vstupní dveře do bytu a do sklepa včetně zárubní. Byt je od společných částí domu ohraničen vstupními dveřmi do bytu a do sklepa včetně zárubní, hlavním jističem pro byt, potrubím přívodu studené vody do bytu za bytovými vodoměry ve směru toku vody a potrubím odpadních vod včetně napojení na hlavní sběrné potrubí. K vlastnictví bytu č. 570/3 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 570 ve výši 152/1000. Společnými částmi domu jsou základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, okna a dveře přímo přístupné ze společných částí, chodby, rozvod studené vody, kanalizace, elektřiny, plynu, domovní elektroinstalace a větrací komíny.
Dům č.p. 570 je užíván od kolaudace, tj. od roku 1936. Během doby trvání stavby byly na objektu prováděny pouze nejnutnější údržbové práce. V roce 2009 byla provedena výměna oken.
K oceňovanému bytu č. 570/3 zapsaném na LV č. 1914 náleží spoluvlastnický podíl ve výši 152/1000 na společných částech domu č.p. 570 a spoluvlastnický podíl ve výši 152/1000 k pozemku parc.č. st. 678/1 zapsaném na LV č. 1769 pro obec a kat. území Králíky.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.