Byt 3+1 Česká Lípa

číslo dražby:DD322
Začátek dražby:30.11.201610:00:00
Konec dražby:30.11.201610:25:24
Čas serveru:
Nejnižší podání:490 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:760 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-16218
Byt 3+1 Česká LípaByt 3+1 Česká LípaByt 3+1 Česká LípaByt 3+1 Česká LípaByt 3+1 Česká Lípa
Kraj:Liberecký
Okres:Česká Lípa
Nejnižší podání:490 000 Kč
Začátek dražby:30.11.201610:00
Konec dražby:30.11.201610:25

Předmětem dražby je bytová jednotka 3+1 umístěná v 5. nadzemním podlaží bytového domu v č.p. 2334. Základy jsou betonové, svislé konstrukce jsou železobetonové montované. Střecha je plochá, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní obklady běžného provedení, okna jsou plastová, vnitřní omítky jsou vápenné, a tapety podlahy obytných místností jsou PVC a dlažba, kanalizace standardní, vodoinstalace studená i teplá, UT a TUV dálkové. Sporák plynový. Dům je udržovaný. V bytě byla provedena výměna oken. Panelový bytový dům s plochou střechou s bleskosvodem s lepenkovou krytinou. Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou panelové železobetonové. Bytový dům obsahuje 32 bytových jednotek.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.