Soubor pohledávek

číslo dražby:DD364
Začátek dražby:28.3.201810:00:00
Konec dražby:28.3.201810:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:100 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:100 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-18353
Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno
Nejnižší podání:100 000 Kč
Začátek dražby:28.3.201810:00
Konec dražby:28.3.201810:15

Popis předmětu dražby, stavu v němž se nachází, jeho příslušenství a práv a závazků s předmětem dražby spojených, jež podstatným způsobem ovlivňují hodnotu dražby 1) Nedoplatek kupní ceny z kupní smlouvy na prodej nemovitostí ze dne 23.1.2006. Původní výše 4.453.500,- Kč, zbývá uhradit 2.275.500,- Kč Pohledávka je přihlášena a zjištěna v insolvenčním řízení dlužníka ve výši 2.275.500,- Kč. 2) Přefakturace nákladů za společné užívání bytu dle dohody z 11.1.2006, vyúčtované fakturami 18/06 (po částečné úhradě zbývá uhradit 14.653,- Kč), 36/06 (v částce 116.490,- Kč), 9/07 (v částce 116.489,- Kč), 17/07 (v částce 116.489,- Kč), celkem v částce jistiny 364.121,- Kč s příslušenstvím představovaným zákonným úrokem z prodlení. Pohledávka je přihlášena a zjištěna v insolvenčním řízení dlužníka ve výši jistiny 364.121,- Kč a příslušenství 71.016,92 Kč. 3) Přefakturace za inženýrskou činnost na základě smlouvy o spolupráci ze dne 20.1.2004 v částce jistiny 449.820,- Kč s příslušenstvím představovaným zákonným úrokem z prodlení. Pohledávka je přihlášena a zjištěna v insolvenčním řízení dlužníka ve výši jistiny 449.820,- Kč a příslušenství 125.860,25 Kč 4) Půjčka peněžních prostředků sestávající z dílčích půjček dle přílohy ve výši nesplacené jistiny 2.967.912,- Kč a příslušenství - úrok 1,4 % p.a. Pohledávka je přihlášena a zjištěna v insolvenčním řízení dlužníka ve výši jistiny 2.967.912,- Kč a příslušenství 114.828,- Kč