Rodinný dům Hoškovice

číslo dražby:DD287
Začátek dražby:19.3.201510:00:00
Konec dražby:19.3.201510:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:712 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
Rodinný dům HoškoviceRodinný dům HoškoviceRodinný dům HoškoviceRodinný dům Hoškovice
Kraj:Středočeský
Okres:Mladá Boleslav
Nejnižší podání:712 000 Kč
Začátek dražby:19.3.201510:00
Konec dražby:19.3.201510:15

Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími (2.NP je podkrovní) a sedlovou střechou a střešními vikýři, s částečně vybaveným obytným podkrovím. Půdorys zastavěné plochy je obdélníkový s podélnou osou orientaci sever-jih. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP z průčelí domu na jeho severní straně. Všechna podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm. Celková výměra pozemků dle LV je 292 m2.
Konstrukce a vybavení:
Původní základové pasy. Svislé nosné konstrukce zděné. Krov dřevěný se střešní krytinou ze starých jednoduchých betonových tašek. Klempířské konstrukce plechové pozinkované. Vnitřní schodiště betonové. Stropy dřevěné s rovným podhledem. Fasáda s omítkami, bez dodatečného zateplení. Vnitřní omítky hladké. Podlahové krytiny – betonový potěr, keramická dlažba, PVC, dřevěná prkna. Dveře dřevěné. Okna dřevěná dvojitá. Bleskosvod se nevyskytuje.
Dům je napojen na dálkový vodovod a elektrickou síť. Vlastní studna se nevyskytuje. Splaškové vody jsou svedeny do žumpy. V místě není možnost napojení na plynovod. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace a světelné a třífázové elektroinstalace. Ústřední topení z kotle na tuhá paliva. Ohřev vody elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyně – kuchyňská linka, elektrické spotřebiče. Vybavení soc. zařízení – vana, umyvadlo, WC.
Dispoziční řešení:
1.PP: schodiště, sklep
1.NP: chodba, schodiště, chodba s kotlem, koupelna, WC, kuchyň, 2 pokoje
2.NP: schodiště, chodba, 2 pokoje, sklad, půda
Podkroví je využito pro obytné účely v rozsahu asi 2/3 podlahové plochy 2.NP.
Historie a stav:
Stáří domu nebylo zjištěno – podle konstrukčního řešení se předpokládá asi 80 roků. Dům je ve spíše zanedbaném stavebně technickém stavu, původní konstrukce bez modernizace. Chodby a schodiště jsou nevytápěné. Modernizováno bylo pouze vnitřní vybavení v 1.NP (koupelna, WC a 2 pokoje).

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.