RD Zálezlice

číslo dražby:ODD289
Začátek dražby:16.9.201510:00:00
Konec dražby:16.9.201510:15:56
Čas serveru:
Nejnižší podání:495 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:605 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-15112
RD ZálezliceRD ZálezliceRD Zálezlice
Kraj:Středočeský
Okres:Mělník
Nejnižší podání:495 000 Kč
Začátek dražby:16.9.201510:00
Konec dražby:16.9.201510:15

Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a valbovou střechou, bez vybaveného obytného podkroví. Půdorys zastavěné plochy je ve tvaru písmene L. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP ze dvora na severní straně domu. Vnitřní schodiště se nevyskytuje. Sklep je přístupný zvenčí ze dvora. Celková výměra pozemků dle LV je 987 m2.
Konstrukce a vybavení:
Původní základové pasy se špatnou hydroizolací. Svislé nosné konstrukce ze smíšeného zdiva v tloušťce až 100 cm, u přístavby z pálených bloků v tloušťce 45 cm. Krov dřevěný se střešní krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce plechové pozinkované. Vnitřní schodiště se nevyskytuje. Stropy s rovným podhledem. Fasáda se stříkanými omítkami, u přístavby bez fasádních omítek, bez venkovních obkladů a dodatečného zateplení. Vnitřní omítky hladké. Podlahové krytiny – betonový potěr, keramická dlažba, PVC. Dveře dřevěné do ocelových zárubní. Okna dřevěná. Bleskosvod se nevyskytuje. Dům je napojen na dálkový vodovod, kanalizaci a elektrickou síť. Vlastní studna se nevyskytuje. V místě je možnost napojení na plynovod (přípojka je přivedena do pilíře před domem). Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace a světelné a třífázové elektroinstalace. Ústřední topení z kotle na tuhá paliva. Ohřev vody elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyně – kuchyňská linka, elektrický sporák. Vybavení soc. zařízení – vana, umyvadlo, WC.

Dispoziční řešení:
1.PP: schodiště, sklep
1.NP: chodba, koupelna s WC, kuchyň, pokoj (to vše v přístavbě) a koupelna, WC, 4 pokoje
2.NP: je připravené pro vestavbu podkroví, avšak nerealizované
Stavba je nedokončená, dva pokoje jsou neobyvatelné. Chybí schodiště, štít ve dvoře apod.
Historie a stav:
Stáří původní části domu je více než 100 roků. Přístavba ve stáří 14 roků a také rekonstrukce a modernizace původní části domu jsou nedokončené. Celkově lze dům charakterizovat jako dům se zanedbanou údržbou.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.