RD Věšín

číslo dražby:ND366
Začátek dražby:17.6.201510:00:00
Konec dražby:17.6.201510:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:510 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
RD VěšínRD VěšínRD Věšín
Kraj:Středočeský
Okres:Příbram
Nejnižší podání:510 000 Kč
Začátek dražby:17.6.201510:00
Konec dražby:17.6.201510:15

Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, bez vybaveného obytného podkroví. Půdorys zastavěné plochy je zhruba obdélníkový s podélnou osou v orientaci sever-jih. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP ze dvora na východní straně domu. Vnitřní schodiště se zřejmě nevyskytuje. Sklep je přístupný zvenčí ze dvora. Celková výměra pozemků dle LV je 293 m2.
Konstrukce a vybavení:
Původní základové pasy. Svislé nosné konstrukce zděné. Krov dřevěný se střešní krytinou z eternitových šablon. Klempířské konstrukce plechové pozinkované. Vnitřní schodiště se zřejmě nevyskytuje. Stropy s rovným podhledem. Fasáda se stříkanými omítkami, bez venkovních obkladů a dodatečného zateplení. Vnitřní omítky hladké. Podlahové krytiny standardní. Okna plastová izolační. Bleskosvod se nevyskytuje. Dům je napojen na elektrickou síť. Voda je odebírána z vlastní studny. Splaškové vody jsou svedeny do septiku s přepadem do ČOV. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace a světelné a třífázové elektroinstalace. Topení lokální na tuhá paliva – krbová kamna a kamna. Ohřev vody zřejmě elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyně – kuchyňská linka, elektrický sporák. Vybavení soc. zařízení – sprchový kout, umyvadlo, WC.
Dispoziční řešení:
1.PP: sklep
1.NP: byt 1+1

Historie a stav:
Stáří nebylo přesně zjištěno, předpoklad asi 80 roků. Dům je po částečné modernizaci
(kuchyňský kout, koupelna, okna, elektrorozvody). Částečně zůstává v původním vybavení.
Údržba běžná.

Protože dražebníkovi ani znalci nebyla vlastníkem nemovitosti umožněna prohlídka nemovitosti, jsou údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.