RD Trmice

číslo dražby:DD329
Začátek dražby:25.1.201710:00:00
Konec dražby:25.1.201710:35:25
Čas serveru:
Nejnižší podání:1 060 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:1 920 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-17273
RD TrmiceRD TrmiceRD TrmiceRD TrmiceRD Trmice
Kraj:Ústecký
Okres:Ústí nad Labem
Nejnižší podání:1 060 000 Kč
Začátek dražby:25.1.201710:00
Konec dražby:25.1.201710:35

Předmětem dražby je řadová budova, která má tři nadzemní podlaží a je i částečně podsklepena. Podkroví je nad celou zastavěnou plochou, částečně využito. V suterénu jsou pouze sklepní prostory. Suterén není využíván, prosakuje zde voda z místní vodoteče, která je odváděna čerpadlem ovládaným plovákem. V domě č.p. 194 byly původně byty, nyní jsou kancelářské prostory se zázemím, pouze v 3.NP je 1 x velká bytovka nad celým půdorysem. Objekt prošel celkovou rekonstrukcí před cca. 20 lety a na základě kolaudačního rozhodnutí z 20.7.1998 je užíván jako administrativní budova s jedním bytem. Celková výměra pozemků dle LV je 216 m2. Základy jsou bez funkční izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou vyzdívané z masivního zdiva. Stropy jsou v 1.PP klenbové, v nadzemních podlažích dřevěné s vodorovným podhledem. Střecha je sklonitá, krytina asfaltové šindele. Vnitřní omítky jsou vápenné, štukové, vnější také. Vnitřní obklad je standardní. Schody jsou dvouramenné, kamenné. Dveře dřevěné, okna plastová. Podlahy laminátové plovoucí a keramické dlažby. Vytápění je etážové, plynové s kotlem v každém nadzemním podlaží. Vnitřní rozvody elektro, plynu, vody a kanalizace jsou nově provedeny. Kuchyně jsou se standardním vybavením, část bez vybavení. Hygienické zařízení standardní. Výtah není osazen. Individuální vybavení - mříže. Nebyl přístup do 3.NP a 4.NP. Stáří domu je odhadováno na 100 roků. Dům je po celkové rekonstrukci a modernizaci. Opotřebení odhadem 50 %. Je určen k podnikání a v době ocenění je částečně pronajat.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.