RD Smiřice

číslo dražby:ODD339-1
Začátek dražby:23.5.201810:00:00
Konec dražby:23.5.201810:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:180 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:180 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-18358
RD SmiřiceRD SmiřiceRD SmiřiceRD SmiřiceRD SmiřiceRD Smiřice
Kraj:Královéhradecký
Okres:Hradec Králové
Nejnižší podání:180 000 Kč
Začátek dražby:23.5.201810:00
Konec dražby:23.5.201810:15

Předmětem dražby je jednopodlažní objekt z části podsklepený sklepem cca 6x4m. RD má tvar písmene L s předloženým zádveřím v jednom křídle. Je zastřešen šikmou střechou neumožňující podkroví vzhledem k výšce hřebene nad lícem podlahy na půdě. Nová část je zastřešena pultovou střechou. Celková výměra pozemků dle LV je 442 m2. Objekt je založen na základech patrně kamenných (původní část) a betonových pásech nová část. Svislé nosné konstrukce jsou z plných cihel ve standardní tloušťce 45 cm. Zastropení je dřevěným stropem s podhledem omítnutým (původní) a SDK (nová část). Zastřešení je řešeno sedlovou a pultovou střechou. Krytina je, dle vlastníka hliníkový ploch s nátěrem (původní část), nová je pozinkovaný plech. Klempířské konstrukce chybí. Vnější omítky jsou vápenné, na nové části bylo použito kontaktního zateplovacího systému, avšak jednat podstandardní tloušťky a dále nebyl dokončen. V současné době již značně degradovaný. Vnitřní omítky jsou vápenné různého stáří. Dveře jsou dřevěné a to pouze ve třech vstupech a v koupelnách. Okna jsou dřevěná zdvojená. Mnohá okna mají rozbitou výplň. Podlahy obytných místností jsou betonové, v jedné místností dřevná prkenná. V koupelnách je dlažba. Vytápění zcela chybí. Elektrické rozvody jsou v původní části v provedení Al, v nové části v mědi. Stav elektroinstalace, ve smyslu funkčnosti, lze těžko odhadnout. Obdobná situace je s rozvodem vody, plynu a kanalizace. Vzhledem k odpojení ode všech IS, nebylo možno zjistit stav IS ve stavbě. V RD jsou celkem tři koupelny s vnitřním vybavením. V každé je instalován i bojler na ohřev TUV. Koupelny pocházení z období rekonstrukce přístavby. WC jsou splachovací, jedno WC je rozbité. Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost. Předmět dražby se draží jak stojí a leží.