RD Osoblaha

číslo dražby:DD300
Začátek dražby:17.12.201510:15:00
Konec dražby:17.12.201510:30:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:380 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
RD OsoblahaRD Osoblaha
Kraj:Moravskoslezský
Okres:Bruntál
Nejnižší podání:380 000 Kč
Začátek dražby:17.12.201510:15
Konec dražby:17.12.201510:30

Předmětem dražby je podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a vysokou mansardovou střechou, bez vybaveného podkroví (s možností využití podkroví). Půdorys zastavěné plochy je čtvercový. Všechna podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm. Celková výměra pozemků dle LV je 713 m2.
Konstrukce a vybavení:
Betonové základové pasy. Svislé nosné konstrukce zděné, standardní. Krov dřevěný se střešní krytinou z eternitových šablon. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní schodiště betonové se zábradlím. Stropy betonové a dřevěné trámové. Podlahové krytiny z keramické dlažby a dřevěných prken. Vnitřní omítky vápenné hladké. Fasádní omítky vápenné hladké, částečné, bez venkovních obkladů, bez dodatečného zateplení. Dveře dřevěné náplňové do dřevěných zárubní. Okna dřevěná dvojitá. Bleskosvod instalován.
Dům je napojen na elektrickou síť. Způsob zásobování vodou a odkanalizování nebyl přesně prověřen. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace a světelné elektroinstalace. Ústřední topení z kotle na tuhá paliva. Ohřev vody elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyně – sporák na propan-butan. Vybavení soc. zařízení – sprchový kout, umyvadlo, WC (nefunkční). Vnitřní vybavení v jednoduchém zastaralém provedení.
Dispoziční řešení (nebylo přesně prověřeno):
1.PP: sklepní a technické místnosti
1.NP: byt velikosti 3+1
Popis byl proveden na základě ohledání zvenčí

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.