RD Moravská Nová Ves - Upuštěno od dražby

číslo dražby:ND363
Začátek dražby:18.2.201510:00:00
Konec dražby:18.2.201510:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:290 000 Kč
Minimální příhoz:290 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
RD Moravská Nová Ves - Upuštěno od dražbyRD Moravská Nová Ves - Upuštěno od dražby
Kraj:Jihomoravský
Okres:Břeclav
Nejnižší podání:290 000 Kč
Začátek dražby:18.2.201510:00
Konec dražby:18.2.201510:15

Předmětem dražby je zřejmě nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy je ve tvaru písmene L, uvnitř domu je atrium, za domem malá zahrádka. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP z ulice na severozápadní straně domu. Vnitřní schodiště se zřejmě nevyskytuje. Celková výměra pozemků dle LV je 4.883 m2.
Konstrukce a vybavení:
Původní základové pasy. Svislé nosné konstrukce zděné. Krov dřevěný s taškovou střešní krytinou. Klempířské konstrukce plechové. Vnitřní schodiště se zřejmě nevyskytuje. Stropy zřejmě dřevěné s rovným podhledem. Fasáda se stříkanými omítkami, s keramickým obkladem soklu, bez dodatečného zateplení. Předpokládá se: podlahové krytiny standardní, vnitřní omítky hladké, dveře dřevěné. Okna dřevěná s žaluziemi. Bleskosvod se nevyskytuje.
Dům je zřejmě napojen na dálkový plynovod a elektrickou síť. Způsob odběru vody a odtoku splaškových vod do kanalizace nebyl prověřen. Předpokládá se: vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace, plynu a světelné a třífázové elektroinstalace. Způsob vytápění a ohřevu vody nebyl prověřen. Stejně tak vybavení kuchyně a soc. zařízení. Předpokládá se spíše podstandardní vnitřní vybavení.
Dispoziční řešení:
V domě je zřejmě 1 malý byt. Jeho dispoziční řešení nebylo prověřeno.
Historie a stav:
Stáří domu nebylo zjištěno – podle polohy a konstrukčního řešení se předpokládá asi 80 roků. Dům podle vnějšího ohledání je ve spíše zanedbaném stavebně technickém stavu. Jsou znatelné praskliny v obvodových stěnách a oprýskání fasádních omítek, zřejmě od zemní vlhkosti. Nátěry oken a vrat jsou rovněž oprýskané.

Protože dražebníkovi ani znalci nebyla vlastníkem nemovitosti umožněna prohlídka nemovitosti, jsou údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.