RD Malenovice

číslo dražby:ODD268
Začátek dražby:10.6.201510:00:00
Konec dražby:10.6.201510:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:2 400 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:2 400 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-1593
RD Malenovice
Kraj:Zlínský
Okres:Zlín
Nejnižší podání:2 400 000 Kč
Začátek dražby:10.6.201510:00
Konec dražby:10.6.201510:15

Předmětem dražby je větší dvougenerační rodinný dům (byty 3+1 a 4+1) s přiměřeným technickým a skladovým zázemím a vedlejšími stavbami, bez provozních či výrobních prostor.
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený vnitřní řadový dům zastřešený sedlovou střechou a dni ocenění obsahuje jednu bytovou jednotku typu 3+1 s příslušenstvím v pravé (západní) polovině domu umístěnou v 1.NP a 2.NP domu a dále bytovou jednotku typu 2+1 v levé (východní) polovině domu umístěnou v 1.NP domu. Ve 2.NP této části domu jsou nevyužívané pokoje další možné samostatné bytové jednotky typu 2+1, tento byt je se započatou ale nedokončenou rekonstrukcí. Dům je dělen na výše uvedené poloviny středním průjezdem do dvorku domu, zde je původní stodola s dílnou, garáže a vedlejší stavba. Za objektem stodoly pokračuje rozsáhlá zahrada obdélníkového tvaru s trvalými ovocnými porosty s možnou budoucí zástavbou objektem solitérního RD. Celková výměra pozemků dle LV je 1.855 m2.
Přístup do RD je přes středový průjezd budovou z ulice Jar. Staši do dvorku domu a zde jsou vstupy do jednotlivých bytů 3+1 a 4+1 obývaných spolumajiteli nemovitosti. Byty jsou standardního provedení a vybavením, byt v západní části domu je mezonetový a v přízemí obsahuje koupelnu, samostatné WC, kuchyni a obývací pokoj s vnitřním přístupem do 2.NP domu, zde jsou dva pokoje a balkon. Byt ve východní části domu je užíván pouze v úrovni 1.NP a obsahuje kuchyni, koupelnu, WC a dva pokoje, zbývající část ve 2.NP není užívána, byla zde započata a nedokončena rekonstrukce, tyto prostory nejsou s ohledem na technický stav aktuálně obyvatelné.
Dle údajů sdělených spolumajitelem ve shodě je původní dům užíván od roku 1900, přičemž v roce 1939 byla provedena nadstavba objektu spojená s dílčí modernizací původních částí domu, další rekonstrukce pak v roce 1973 (podlahy, rozvody IS, plynofikace), v r. 1994 (vytápění, ohřev vody,..), dále pak v roce 2003 (krytina, soc. příslušenství). Dále pak v 1/2 domu výměna oken za plastová. V posledních letech bez dalších úprav a modernizací. Technický stav ke dni ocenění je tak zhoršený, ale bez statických závad či výraznějších poškození hlavních konstrukcí. Zvýšené je především morální opotřebení konstrukcí krátkodobé životnosti, vhodná je pak budoucí výměna střešní krytiny v západní polovině domu.
Příslušenství stavby budou tvořit běžné venkovní úpravy, oplocení, zpevněné plochy, stodola, garáž, vedlejší stavba.
Součástí souboru nemovitostí je i zahrada o rozloze 1.336 m2, kterou lze oddělit a využít jako samostatný stavební pozemek.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.