RD Lampertice

číslo dražby:DD303
Začátek dražby:13.4.201610:00:00
Konec dražby:13.4.201610:15:42
Čas serveru:
Nejnižší podání:460 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:540 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-16205
RD LamperticeRD LamperticeRD Lampertice
Kraj:Královéhradecký
Okres:Trutnov
Nejnižší podání:460 000 Kč
Začátek dražby:13.4.201610:00
Konec dražby:13.4.201610:15

Předmětem dražby je zděný rodinný dům, samostatně stojící, pravidelného obdélníkového tvaru se sedlovou střechou, nepodsklepenou, má jedno nadzemní podlaží s částečně využitým podkrovím. Určení stavby podle účelu jejího užití - rodinný dům. Celková výměra pozemků dle LV je 1.468 m2.
Konstrukce a vybavení :
Základy jsou kamenné a betonové s dožitou vodorovnou izolací. Obvodové konstrukce je zděná, podkroví provedeno v sádrokartonu. Stropní konstrukce je polospalná s rovným podhledem. Střecha sedlová vaznicové soustavy s krytinou ze živičných šindelí. Klempířské konstrukce plastové - žlaby, svody, parapety chybí. Vnitřní omítky vápenné, z části opadané, fasáda vápenná a dřevěné obklady. Vnitřní keramické obklady na WC a v koupelně, v kuchyni chybí. Vnitřní dřevěné obklady. Schody na půdu betonové, do podkroví dřevěné bez zábradlí. Dveře dřevěné náplňové a hladké plné a ze 2/3 prosklené do ocelových zárubní, okna dřevěná a plastová zdvojená. Podlahy obytných místností - betonová mazanina. Podlahy ostatních místností - betonová mazanina a keramická dlažba, PVC a volně položené a koberec. Vytápění je kamny na pevné palivo, el. přímotopné na WC. Elektroinstalace zavedena, bleskosvod není proveden. Rozvod studené, teplé vody je proveden, zdroj TUV - el. bojler. Objekt není napojen na plyn. Vybavení kuchyně chybí. Konstrukce navíc nejsou, nadstandardní vybavení není.
Chybějící vybavení kuchyně neodpovídá hygienickým normám. Chybějící zábradlí na schodišti snižuje bezpečnost objektu. Vlivem nefunkčnosti vodorovné izolace dochází ke stálému kapilárnímu vzlínání zemní vlhkosti z podloží a k zvyšování zasolování zdiva 1.NP. Krystalizací solí na fasádě dochází k výkvětům a tím k poškozování omítek. Do objektu zatéká - skvrny na stropě (viz foto). Chybějící bleskosvod snižuje požární bezpečnost objektu. Výše uvedený technický stav odpovídá stáří a vnitřnímu vybavení objektu, svědčí o přístavbě, částečné rekonstrukci cca před 10 lety a velmi zanedbané údržbě.
Dispoziční řešení :
1.NP - chodba, schody na půdu, 3 pokoje, spíž, WC, koupelna, ze dvou pokojů schodiště
do podkroví (nepropojené)
Podkroví - pokoj, neuzavřený prostor a půda
Ke dni ocenění objekt nebyl trvale užíván spoluvlastníky nemovitosti.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.