RD Kosořice

číslo dražby:DD353
Začátek dražby:8.11.201710:15:00
Konec dražby:8.11.201710:50:46
Čas serveru:
Nejnižší podání:470 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:1 630 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-17336
RD KosořiceRD KosořiceRD KosořiceRD KosořiceRD KosořiceRD KosořiceRD KosořiceRD KosořiceRD KosořiceRD KosořiceRD KosořiceRD KosořiceRD KosořiceRD Kosořice
Kraj:Středočeský
Okres:Mladá Boleslav
Nejnižší podání:470 000 Kč
Začátek dražby:8.11.201710:15
Konec dražby:8.11.201710:50
Předmětem dražby je samostatně stojící objekt, který byl dříve užíván jako rodinný dům č.p. 33 s přístavbou přístřešku a stavbou opravárenské dílny, s pozemky o celkové výměře 1684 m2, v Kosořicích. Rodinný dům má obdélníkový půdorys, byl zamýšlen jako dvougenerační objekt s dílnou a přístřeškem. Při místním šetření bylo zjištěno, že rodinný dům byl zasažen požárem. Využitelná je tak pouze nejzápadnější část objektu, kde se nachází malý přístřešek. Popis původních podlahových ploch jednotlivých prostor objektu odpovídající stavu a způsobu užívání před vznikem požáru: obytná místnost 47,36m², zádveří 12,19m², koupelna s WC 5,56m², komora 3,78m², chodba 11,25m², ložnice 9,63m², ložnice 15,40m², ložnice 14,47m², prostor pro druhý byt 70,70m², dílna/sklad 36,84m², přístřešek 55,56m². Stavba je zděná, střecha domu sedlová, vnější omítky vápenocementové, vnitřní omítky byly štukové. Okna jsou plastová, vstupní dveře dřevěné, podlahy betonové. Příslušenství: zpevněné plochy, oplocení, přípojky IS (vodovod, tlaková kanalizace, plynovod, přípojka elektro), studna. Opravárenská dílna je samostatně stojícím objektem, který sloužil jako opravna nákladních automobilů. Nosné konstrukce jsou zděné, střecha sedlová. Klempířské konstrukce a vnější omítky chybí, vnitřní omítky jsou vápenocementové, podlaha z betonové mazaniny doplněná o montážní jámu, vjezdová vrata plechová, okna plastová. V objektu jsou rozvody elektra, k dispozici je vodovod a odkanalizování. Dílna byla vytápěna tuhými palivy. Celková plocha 156,25m². Rodinný dům se nachází na západním okraji obce Kosořice s přístupem a příjezdem z veřejné komunikace. Okolní zástavbu tvoří původní hospodářské usedlosti a rodinné domy vesnického charakteru, doplněné o novostavby rodinných domů. Předmětem dražby je torzo rodinného domu po požáru se samostatně stojící opravárenskou dílnou a s pozemkem, určeným buď k výstavbě rodinného domu nebo jako na skladový objekt s pozemkem.