RD Jírovice

číslo dražby:DD372
Začátek dražby:12.12.201810:00:00
Konec dražby:12.12.201810:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:1 190 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:1 190 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-1566
RD JíroviceRD JíroviceRD JíroviceRD JíroviceRD Jírovice
Kraj:Středočeský
Okres:Benešov
Nejnižší podání:1 190 000 Kč
Začátek dražby:12.12.201810:00
Konec dražby:12.12.201810:15
Předmětem dražby je rodinný dům 4 + kk. Jedná se o nepodsklepený objekt k bydlení s jedním nadzemním podlažím a půdou umožňující vybudovat obytné podkroví za předpokladu vybudování schodiště do podkroví. Půdorys hlavního objektu je obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. K hlavnímu objektu byla provedena přístavba zádveří, a jednopodlažní přístavba sociálního zařízení a technické místnosti s pultovou střechou. Celková výměra pozemků dle LV je 572 m2.
Nosnou konstrukci tvoří smíšené zdivo celkové tloušťky 60cm bez zateplení, nosné zdivo přístaveb cihla plná tl.30cm taktéž bez zateplení. Stropní konstrukce jsou z cihelných kleneb. Střešní krytina je tašková s měděnými klempířskými prvky, vnitřní omítka dvoujádrová štuková, vnější omítka vápenocementová (částečně chybí), výplně otvorů plastové s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné plné, podlahy povlakové, nebo betonový potěr, obklady koupelen keramické standardní, ohřev TUV v bojleru, vytápění lokální kamny (celkem 3ks), objekt zásobován vodou z vlastní kopané studny hloubky cca 7 m, kanalizace svedena do jímky, Plynovod, kanalizace a vodovod nejsou k dispozici.
V pokoj v severní častí objektu byly zpozorovány opadávající omítky ze stropních kleneb. Po bližším prozkoumání je zřetelná výraznější trhlina v nejvyšší části klenby. Doporučuji stav klenby prověřit statikem.
Stáří původního objektu cca 100 let, stáří přístaveb cca 50 let.
Na pozemku se dále nachází dřevěná jednostranně pobitá kůlna se sedlovou střechou. Zastavěná plocha 23 m2.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.