RD Jílové u Děčína - Upuštěno od dražby

číslo dražby:DD294
Začátek dražby:20.5.201510:00:00
Konec dražby:20.5.201510:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:480 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
RD Jílové u Děčína - Upuštěno od dražbyRD Jílové u Děčína - Upuštěno od dražby
Kraj:Ústecký
Okres:Děčín
Nejnižší podání:480 000 Kč
Začátek dražby:20.5.201510:00
Konec dražby:20.5.201510:15

Předmětem dražby je samostatně stojící dvoupodlažní dům s podkrovím nad částí půdorysné plochy. Podsklepení není uvažováno. Dům postavený před nejméně 120 lety je zděný, část zdiva je hrázděné, krov dřevěný. Dům je postaven na vlastním rozsáhlém pozemku, ke kterému jsou přivedeny veškeré inženýrské sítě. Dle informace je hlavní plynový řad na hranici pozemku ve Sněžnické ulici, přípojka do domu není.. Dle technického stavu domu je údržba značně zanedbaná. Lokalita na okraji obce v horní části poměrně svažité ulice je klidná, vhodná k bydlení. V okolí jsou přírodní plochy, dopravní dostupnost do nedalekého Děčína je dobrá. Celková výměra pozemků dle LV je 3.685 m2.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží úhrnkem.