RD Hovězí

číslo dražby:DD338
Začátek dražby:15.3.201710:15:00
Konec dražby:15.3.201710:30:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:800 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
RD HovězíRD HovězíRD Hovězí
Kraj:Zlínský
Okres:Vsetín
Nejnižší podání:800 000 Kč
Začátek dražby:15.3.201710:15
Konec dražby:15.3.201710:30
Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími (přičemž 2.NP je pouze v částečné, v přístavbě), bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy původně obdélníkový, po přístavbě ve tvaru písmene L. Hlavní vchody do domu jsou v úrovni 1.NP z ulice na jihovýchodní straně domu. Přístup do sklepa je zvenčí, ze dvora. Přístup do 2.NP je po vnitřním schodišti. Celková výměra pozemků dle LV je 7.335 m2, z toho 6.265 m2 smrkový a borovicový les stáří 120 let. Nemovitosti jsou v současné době pronajímány za 120.000,- Kč / rok. Konstrukce a vybavení: Původní základové pasy, u přístavby betonové. Svislé nosné konstrukce ze smíšeného zdiva (s převahou nepálený cihel), v tloušťce 45 cm. Krov dřevěný se střešní krytinou z plechových šablon. Klempířské konstrukce plechové. Vnitřní schodiště betonové, jednoramenné. Stropy dřevěné s rovným podhledem. Podlahové krytiny – betonový potěr, dřevěná prkna, keramická dlažba a PVC. Vnitřní omítky štukové, hladké. Fasáda s omítkami, bez dodatečného zateplení. Dveře dřevěné. Okna dřevěná dvojitá. Bleskosvod se nevyskytuje. Dům je napojen na dálkový plynovod a elektrickou síť. Voda je odebírána ze studny umístěné mimo areál rodinného domu, na niž je napojeno celkem 8 rodinných domů. Oceňovaný rodinný dům je na trase tohoto společného vodovodu první. Na hranici pozemku je možnost napojení na dálkový vodovod, domovní přípojka však není provedena. Splaškové vody jsou svedeny do žumpy (vyváží se asi 1x za čtvrt roku). Dům je možno napojit na veřejnou kanalizaci. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace, plynu a světelné a třífázové elektroinstalace. Ústřední topení z kotle na tuhá paliva. Ohřev vody elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyně podstandardní – malá kuchyňská linka, plynový sporák. Vybavení soc. zařízení podstandardní – vana a umyvadlo. Splachovací WC není. Používá se suchý záchod ve zděné kůlně. V loňském roce byl dům odizolován. Dispoziční řešení: 1.PP: kotelna 1.NP=1.byt: předsíň, koupelna (nefunkční), kuchyň, 2 pokoje 1.NP=2.byt: předsíň, koupelna, pokoj 2.NP=3.byt: předsíň, bývalá kuchyň, pokoj Pro uživatele všech 3 bytů slouží společná kuchyň v 1. bytě a společná koupelna v 2. bytě. Historie a stav: Stáří původní části domu S1 = 90 roků. Dvoupodlažní přístavba je pozdější. Vnitřní elektroinstalace je ještě v původním hliníkovém provedení. Vedlejší stavby: Dílna – nepodsklepená zděná stavba s pultovou střechou. Není napojena na hlavní stavbu. Kůlna – nepodsklepená zděná stavba s vysokou sedlovou střechou. Přístřešek – dřevěná konstrukce. Venkovní úpravy: přípojky inženýrských sítí – vodovodní, kanalizační, plynová a elektrická studna – kopaná, z jedné betonové skruže, s rezervoárem (je jiného vlastníka – na pozemku jiného vlastníka) zpevněné plochy – betonové monolitické oplocení – ocelové, dřevěné Trvalé porosty: Ovocné stromy – ve standardním rozsahu a kvalitě. K nemovitosti náleží cca 6.265 m2 částečně vytěženého lesa o stáří 120 let. Současná zásoba dřeva je odhadována na 150-180 m3. Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost. Předmět dražby se draží jak stojí a leží.