RD Horní Jindřichov

číslo dražby:DD315
Začátek dražby:12.4.201710:00:00
Konec dražby:12.4.201710:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:240 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
RD Horní JindřichovRD Horní JindřichovRD Horní Jindřichov
Kraj:Ústecký
Okres:Děčín
Nejnižší podání:240 000 Kč
Začátek dražby:12.4.201710:00
Konec dražby:12.4.201710:15
Předmětem dražby je samostatně stojící rodinný dům s 1. NP se sedlovou střechou. Celková výměra pozemků dle LV je 494 m2. Základy jsou kamenné bez izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou převážně dřevěné roubené. Vodorovné nosné konstrukce jsou předpokládány s viditelnými trámy. Střecha je sedlová s břidlicovou dožitou krytinou. Bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu dožité, fasáda vápenná dožitá, vnitřní povrchy – tapety – dožité, okna jsou dřevěná jednoduchá. Vnitřní konstrukce je předpokládána podstandardní ve špatné stavu, jak odpovídá vnějším konstrukcím a jak bylo možné zjistit nahlédnutím do oken, topení ústřední. Stáří objektu cca 170 let, špatný technický stav. Ze zadní strany domu je přiléhající kůlna. Objekt byl oceněn podle vnějšího stavu dle skutečností, které znalec mohl zjistit nahlédnutím do oken. Některé rozměry musely být odhadnuty. Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost. Předmět dražby se draží jak stojí a leží.