RD Dačice

číslo dražby:DD297
Začátek dražby:26.8.201510:30:00
Konec dražby:26.8.201511:08:02
Čas serveru:
Nejnižší podání:1 260 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:1 900 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-1598
RD DačiceRD DačiceRD Dačice
Kraj:Jihočeský
Okres:Jindřichův Hradec
Nejnižší podání:1 260 000 Kč
Začátek dražby:26.8.201510:30
Konec dražby:26.8.201511:08

Předmětem dražby je zděný přízemní objekt v části podsklepený s podkrovím, střecha sedlová, krov dřevěný vaznicové soustavy, krytina z tašek betonových na latě, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, strop nad suterénem nespalný, strop nad přízemím a podkrovím dřevěný, obvodové zdivo vyzdívané u suterénu nad 50 cm, u přízemí do tl. 50 cm, okna v suterénu dřevěná dvojitá, v přízemí dřevěná dvojitá a na verandě okno plastové s izolačním sklem, vnitřní dveře náplňové do dřevěné zárubně, vnitřní omítky stěn a stropů vápenné štukové, vnější omítka břízolitová, vnější obklad fasády tvoří kamenný sokl, vnitřní obklady bělninové v kuchyni, koupelně a na záchodě, dlažba keramická většího formátu do lepidla s betonovým podkladem, v suterénu dlažba a betonová mazanina, proveden rozvod el. instalace světelné a motorové, bleskosvod není instalován, proveden rozvod studené a teplé vody, zdroj teplé vody přes boiler, podlahy v obytných místnostech prkenné s kobercem, schody do podkroví dřevěné, ve vstupu původní kamenné s keramickým obkladem, zařizovací předměty sociálního zařízení nadstandardního provedení, vytápění je ústředním topením s kotlem na zemní plyn a s kotlem na tuhá paliva, objekt je bez dalšího mimořádného vybavení.
Celková výměra pozemků dle LV je 574 m2.

Rodinný dům obsahuje v přízemí bytovou jednotku o kuchyni a dva pokoje se sociálním zařízením v podkroví jednu obytnou místnost bez sociálního zařízení.
Stáří stavby je k roku 2015 - 58 let – 1957.

Stavební práce na nemovitosti byly provedeny následně.
V roce 1965 - provedeno ústřední topení s kotlem na tuhá paliva
V roce 1996 - provedena plynofikace objektu s kotlem na zemní plyn
V roce 2006 - nová krytina včetně klempířských konstrukcí s výměnou nových krokví včetně nových latí pod krytinu.
V roce 2011 - provedena celková rekonstrukce objektu se zřízením nového sociálního zařízení, nové rozvody ZI a EI, provedena oprava vnitřních omítek, nové obklady a dlažby v sociálním zařízení, na chodbě a v kuchyni, osazeny nové zařizovací předměty, nové topné panely u ústředního topení, nové okno na verandě, dlažba vstupního schodiště, zřízen nový vstup ze dvora do suterénu, ostatní stavební práce spojené s rekonstrukcí objektu.
Objekt neobsahuje žádné provozní místnosti, je obytným domem, splňuje podmínky rodinného domu.

Ostatní stavby :
Garáž - je zděný přízemní objekt volně stojící, střecha sedlová, krov dřevěný, krytina z vlnitého eternitu na latě, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, strop dřevěný s omítnutým podhledem, obvodové zdivo vyzdívané do tl. 30 cm na betonových pasech s lepenkou proti zemní vlhkosti, okno ze sklobetonových tvárnic, dveře palubkové do ocelové zárubně, vrata plechová dvoukřídlová, omítky vápenné hladké a venkovní vápenná stříkaná, proveden rozvod el. instalace, bez vody a kanalizace, podlaha z betonové mazaniny, stáří stavby k roku 2015 - 52 let - 1963.
Ostatní - nemovitost je napojena vodopřípojkou z veřejného řadu, odkanalizování je venkovní kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace, proveden přívod zemního plynu, vjezd vraty z ocelového rámu s drátěnou výplní, vstup ocelovými drátěnými vrátky, oplocení předzahrádky z ocelových sloupků s ocelovou rámovou výplní na betonové podezdívce, oplocení zahrady z ocelových sloupků s drátěným pletivem a betonovou podezdívkou, zpevněná plocha dvora z betonové mazaniny s doplněním betonovými prvky, dřevěná pergola vedle kolníku, skleník ze skleněných lahví, trvalé porosty na zahradě.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.