RD Chudčice - Upuštěno z důvodu zaplacení pohledávky

číslo dražby:DD309
Začátek dražby:17.12.201511:00:00
Konec dražby:17.12.201511:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:600 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
RD Chudčice - Upuštěno z důvodu zaplacení pohledávkyRD Chudčice - Upuštěno z důvodu zaplacení pohledávkyRD Chudčice - Upuštěno z důvodu zaplacení pohledávky
Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-venkov
Nejnižší podání:600 000 Kč
Začátek dražby:17.12.201511:00
Konec dražby:17.12.201511:15

Předmětem dražby je přízemní, částečně podsklepený dům ve vedlejší ulici na levé straně. Dům je samostatně stojící. Dům byl postaven v roce 1935 a byl postupně modernizován. V domě jsou dva pokoje, koupelna s WC (nedokončená), kuchyň, chodba. Dům má zanedbanou údržbu a nedokončenou rekonstrukci. Na dům navazuje kůlna. Za domem a vedle domu jsou pozemky užívané jako zahrada. Parcely číslo 1235/3, 1235/4 jsou od pozemků souvisejících s domem č.p. 169 odděleny obecní parcelou číslo 2728, tyto parcely byly před 90 lety součástí železniční trati Kuřim Veverská Bitýška. Na parcele číslo 530 jsou dvě studny na vodu. Celková výměra pozemků dle LV je 5.614 m2.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.