RD Česká Rybná

číslo dražby:DD256
Začátek dražby:10.7.201411:45:00
Konec dražby:10.7.201412:00:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:455 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
Kraj:Pardubický
Okres:Ústí nad Orlicí
Nejnižší podání:455 000 Kč
Začátek dražby:10.7.201411:45
Konec dražby:10.7.201412:00

Předmětem dražby je nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy je obdélníkový s podélnou osou v orientaci východ-západ. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP z jižní strany domu. Vnitřní schodiště se nevyskytuje. Celková výměra pozemků dle LV je 6.004 m2.

Konstrukce a vybavení – obytná část:
Základové pasy bez vodorovné hydroizolace. Svislé nosné konstrukce zděné ze smíšeného zdiva v tl. 90 cm – převážně z kamene a nepálených cihel. Krov dřevěný se střešní krytinou z eternitových šablon. Klempířské konstrukce pozinkované, neúplné. Vnitřní schodiště se nevyskytuje. Stropy dřevěné, s rovným podhledem. Podlahové krytiny – keramická dlažba, PVC. Vnitřní omítky vápenné, štukové. Fasádní omítky stříkané, zčásti poškozené – fasáda bez venkovních obkladů a dodatečného zateplení. Dveře dřevěné náplňové. Okna převážně dřevěná dvojitá. Bleskosvod se nevyskytuje.

Dům je napojen na dálkový vodovod a elektrickou síť, není napojen na kanalizaci a plynovod. Vlastní studna se nevyskytuje. Splaškové vody jsou svedeny do žumpy. Vnitřní rozvody studené vody, kanalizace a světelné a třífázové elektroinstalace. Vytápění lokální na tuhá paliva a 1 Ks starších elektrických akumulačních kamen. Ohřev TUV z elektrického bojleru. Vybavení kuchyně – jednoduché kuchyňské skříňky, elektrický sporák, bez digestoře. Vybavení soc. zařízení – vana, umyvadlo, WC. Vnitřní vybavení podstandardní, zastaralé.

Konstrukce a vybavení – hospodářská část:
Tato část domu má charakter stodoly se zděnými rohovými pilíři z plných pálených cihel, jinak však dřevěné konstrukce s jednostranným dřevěným obitím.

Dispoziční řešení:
1.NP – obytná část: veranda, byt 3+1
1.NP – hospodářská část: stodola

Historie a stav:
Dům pochází z 1. poloviny 19. století. Asi před 20 roky byla provedena jeho částečná modernizace. Stavebně technický stav je vzhledem ke stáří domu průměrný, s mírně zanedbanou údržbou.