RD Častohostice

číslo dražby:DD299
Začátek dražby:12.11.201510:00:00
Konec dražby:12.11.201510:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:300 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
RD ČastohosticeRD ČastohosticeRD Častohostice
Kraj:Vysočina
Okres:Třebíč
Nejnižší podání:300 000 Kč
Začátek dražby:12.11.201510:00
Konec dražby:12.11.201510:15

Předmětem dražby je rodinný dům předpokládaného stáří okolo 100 roků, je bez podsklepení, s jedním nadzemním podlažím, se sedlovými střechami bez využitého podkroví. Postavený je jako dvojdům (levá polovina), půdorysně atypického tvaru do písmene L. Složený je z 2 částí - uliční část domu má hřeben střechy rovnoběžně s přilehlou komunikací, na ni navazující dvorní část má hřeben kolmo, oba jsou v jedné výškové úrovni. Celý dům obsahuje byt velikosti 2+1, v přední části domu je umístěný 1 pokoj (ložnice) a průjezd do dvora, odkud se vchází do domu. Směrem do dvora jsou umístěné kuchyň, pokoj, komora, soc. zařízení. předsíňka Ve střední části domu je umístěný 2. vstup do domu. Na dvoře je umístěna malá kolna a stodola. Plocha dvora je nezpevněná, pouze podél domu je betonový chodníček.
Dům je zděný z cihel tl. 60 cm, stropy jsou dřevěné trámové s podbitím a omítkou, krov sedlové střechy je dřevěný vázaný, střešní krytina tašková (betonová i pálená), klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější fasáda je vápenná hladká s nátěrem, okna jsou vyměněná za dřevěná Euro, dveře vnitřní jsou hladké lakované, vnější dřevěné prkénkové. Podlahy jsou betonové opatřené plovoucí podlahou, ker. dlažbou. Vytápění domu je ústřední kotlem na tuhá paliva, příprava TUV je elektrickým bojlerem. Koupelna je vybavena vanou a umyvadlem, WC je standardní splachovací, v kuchyni je elektrický sporák, kuchyňská linka, za kterou je zeď obložena keramickým obkladem, stejně jako stěny v koupelně. Dům prošel v roce 2013 částečnou rekonstrukcí, při které byla vyměněna okna, bylo podřezáno zdivo a provedeny hydroizolace, omítky, položeny nové podlahové krytiny, dlažby. Byla opravena a natřena fasáda.
Celkově je dům v dobrém stavu. Celková výměra pozemků dle LV je 371 m2.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.