RD Bystřice pod Hostýnem

číslo dražby:DD301
Začátek dražby:30.9.201510:15:00
Konec dražby:30.9.201510:43:40
Čas serveru:
Nejnižší podání:750 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:950 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-15105
RD Bystřice pod HostýnemRD Bystřice pod Hostýnem
Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Nejnižší podání:750 000 Kč
Začátek dražby:30.9.201510:15
Konec dražby:30.9.201510:43

Předmětem dražby je podsklepený (pravděpodobně ne zcela podsklepený) dům se dvěma nadzemními podlažími a valbovou střechou, bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy zhruba čtvercový. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP ze dvora na jihozápadní straně domu. Všechna podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm. Půda je přístupná pravděpodobně zevnitř domu. Celková výměra pozemků dle LV je 785 m2.
Konstrukce a vybavení:
Základy betonové. Svislé nosné konstrukce zděné. Krov dřevěný se střešní krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní schodiště betonové. Stropy s rovným podhledem. Podlahové krytiny – provedení neprověřeno. Vnitřní omítky vápenné, hladké. Fasádní omítky břízolitové, bez venkovních obkladů, bez dodatečného zateplení. Dveře dřevěné. Okna dřevěná dvojitá. Bleskosvod demontován.
Dům je nejspíš napojen na dálkový vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou síť. Ve dvoře je vlastní studna s ruční pumpou. Splaškové vody jsou svedeny pravděpodobně do septiku s přepadem. Plynová přípojka zřejmě není využívána. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace, plynu a světelné a třífázové elektroinstalace. Ústřední topení z kotle na tuhá paliva. Způsob ohřev vody nebyl prověřen. Vybavení kuchyně a soc. zařízení pravděpodobně podstandardní. Vnitřní vybavení v jednoduchém zastaralém provedení.
Dispoziční řešení (nebylo prověřeno - předpoklad):
Pravděpodobně z poloviny podsklepení (bez vestavěné garáže).
V obou nadzemních byty 2+1 (anebo možnost zřízení bytů 2+1).
V 1.NP nadstřešený vstup do domu, ve 2.NP balkón.

Popis byl proveden na základě ohledání zvenčí

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.