pozemky Žatec

číslo dražby:DD370
Začátek dražby:28.11.201810:15:00
Konec dražby:28.11.201810:30:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:320 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:320 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-18378
pozemky Žatecpozemky Žatec
Kraj:Ústecký
Okres:Louny
Nejnižší podání:320 000 Kč
Začátek dražby:28.11.201810:15
Konec dražby:28.11.201810:30
Předmětem dražby jsou pozemky, které se nacházejí v zahrádkářské kolonii Chomutovská po pravé straně silnice ze Žatce na Chomutov za bývalou provozovnou FRUTA. Příjezd k pozemkům je po nezpevněné komunikaci kolem přilehlých zahrádek, na kterých jsou vesměs postaveny zahradní chatky převážně bez stavebních povolení stavebního úřadu. Na pozemku parc.č. 822 je jednoduchý přístřešek pro koně (viz foto) a na parc.č. 823 je polorozpadlá dřevěná bouda na zemi bez základů a 2 staré stromy (ořešák a jabloň) – uvedené nemá vliv na tržní cenu. K pozemkům není přivedena voda ani kanalizace, není možnost napojení na plyn. Elektrická přípojka existuje. Celková výměra pozemků dle LV je 3.156 m2.
V současné době slouží pozemky majitelce k ustájení koní, výběh a zajištěni krmení a pastvy pro oba koně. Dle současného územního plánu není možné na uvedených pozemcích postavit zahradní chatku ani vedlejší stavbu. Využití je možné k sekání a sušení trávy, chování drůbeže, koní apod.
K pozemkům je v současné době realizována vodovodní přípojka.
Je připravován nový územní plán města pro tuto lokalitu (včetně oceňovaných pozemků), který řeší povolení na výstavbu zahradní chatky a vedlejších staveb apod.
Na základě těchto skutečností a průzkumu trhu jsem přesvědčen po realizaci shora uvedeného, že tržní hodnota budoucí bude minimálně dvojnásobná.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.