Pozemky Valtice

číslo dražby:DD273
Začátek dražby:26.6.201411:30:00
Konec dražby:26.6.201411:45:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:900 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:900 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-1415
Pozemky Valtice
Kraj:Jihomoravský
Okres:Břeclav
Nejnižší podání:900 000 Kč
Začátek dražby:26.6.201411:30
Konec dražby:26.6.201411:45

Předmětem dražby je pozemek v průmyslové zóně města Valtice p.č. 3323/4 o výměře 16 819 m2.
Pozemek je napojen na komunikaci, v blízkosti železnice, je možno jej napojit na elektrickou energii, vodovod a plynovod. Pozemek lze využít v rámci průmyslové zóny. S ohledem na jeho situování je u něj možná změna využití.
Předmětem dražby je i pozemek p.č. 3033/7 o výměře 2 573 m2, který je začleněn do lánu polí a je zemědělsky obhospodařovaný.
Podle územního plánu se jedná o zastavitelnou plochu
- účel Vp - Výroba průmyslová
- (památková) regulace III/37 2s (2 nadzemní podlaží, sklonitá střecha).