Pozemky Svádov

číslo dražby:DD324
Začátek dražby:27.9.201611:00:00
Konec dražby:27.9.201611:27:49
Čas serveru:
Nejnižší podání:200 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:370 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-15163
Kraj:Ústecký
Okres:Ústí nad Labem
Nejnižší podání:200 000 Kč
Začátek dražby:27.9.201611:00
Konec dražby:27.9.201611:27

Předmětem dražby jsou pozemky ve funkčním celku s dosud nezkolaudovanou stavbou rodinného domu.
Leží v intravilánu obce mezi Svádovem a Olešnicí, ve svahu pod místní komunikací vedoucí k obcím Březí či Budov, evidovány jsou jako trvalý travní porost.
V místě existuje možnost napojení pouze na rozvod elektro.
Cca 1/4 celkové výměry pozemků je zasažena ochranným pásmem VN vedení.
Stavba rodinného domu o rozměrech cca 13,20x7,50 m je po stavební stránce již dokončena, v KN dosud není zapsána.
Na pozemku se dále nachází vedlejší stavba - kůlna rozměrů cca 5,40 x 3,65 m.
Celková výměra pozemků dle LV je 442 m2.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.