pozemky Prusinovice

číslo dražby:DD377
Začátek dražby:27.2.201910:00:00
Konec dražby:27.2.201910:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:61 058 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:61 058 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-19401
pozemky Prusinovicepozemky Prusinovice
Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Nejnižší podání:61 058 Kč
Začátek dražby:27.2.201910:00
Konec dražby:27.2.201910:15

Předmětem dražby jsou pozemky, které se nalézají v okrajových částech katastrálního území obce. Pozemek p. č. 11892 se nachází v blízkosti "Kozrálského mlýnu". Pozemky p.č. 11590, p.č. 11594 se nachází v severní části obce ve směru na Dřevohostice. Pozemky p.č. 11590, p.č. 11892 jsou využívány dle kultury vyznačené ve výpisu z katastru nemovitostí, bez trvalých porostů, venkovních úprav a studny. Pozemek p.č. 11594 je zemědělsky využíván bez trvalých porostů, venkovních úprav a studny - proto je oceněn podle skutečného využití. Celková výměra pozemků dle LV je 4.231 m2.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.