Pozemky Omice, Popůvky u Brna, Střelice u Brna

číslo dražby:DD3100
Začátek dražby:29.6.201610:00:00
Konec dražby:29.6.201611:33:53
Čas serveru:
Nejnižší podání:215 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:1 710 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-16215
Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-venkov
Nejnižší podání:215 000 Kč
Začátek dražby:29.6.201610:00
Konec dražby:29.6.201611:33

Předmětem dražby jsou pozemky - ostatní plocha, lesní pozemek, orná půda, vodní plocha, trvalý travní porost nacházející se v katastrálním území Omice, Popůvky u Brna a Střelice u Brna.
Výměra pozemků ve výlučném vlastnictví dle LV je 37.784 m2.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.