Pozemky Omice, Popůvky u Brna, Střelice u Brna

číslo dražby:DD310
Začátek dražby:28.1.201610:00:00
Konec dražby:28.1.201610:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:320 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-venkov
Nejnižší podání:320 000 Kč
Začátek dražby:28.1.201610:00
Konec dražby:28.1.201610:15

Předmětem dražby jsou pozemky - ostatní plocha, lesní pozemek, orná půda, vodní plocha, trvalý travní porost nacházející se v katastrálním území Omice, Popůvky u Brna a Střelice u Brna.

Výměra pozemků ve výlučném vlastnictví dle LV je 37.784 m2.

Výměra pozemků id. 2/3 dle LV je 20.012 m2.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.