Pozemky Omice

číslo dražby:DD3110
Začátek dražby:29.6.201610:15:00
Konec dražby:29.6.201612:25:55
Čas serveru:
Nejnižší podání:80 000 Kč
Minimální příhoz:5 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:650 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-16227
Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-venkov
Nejnižší podání:80 000 Kč
Začátek dražby:29.6.201610:15
Konec dražby:29.6.201612:25

Předmětem dražby jsou pozemky - ostatní plocha, lesní pozemek, orná půda nacházející se v obci Omice.
Celková výměra pozemků dle LV je 10.948 m2.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.