Pozemky Omice

číslo dražby:DD356
Začátek dražby:15.11.201710:00:00
Konec dražby:15.11.201711:12:38
Čas serveru:
Nejnižší podání:1 860 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:4 030 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-16216
Pozemky OmicePozemky Omice
Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-venkov
Nejnižší podání:1 860 000 Kč
Začátek dražby:15.11.201710:00
Konec dražby:15.11.201711:12

Předmětem dražby jsou pozemky - ostatní plocha, lesní pozemek, orná půda, vodní plocha, trvalý travní porost, nacházející se v obci Omice. Celková výměra pozemků dle LV je 110.576 m2.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost. Předmět dražby se draží jak stojí a leží.