Pozemky Měrůtky

číslo dražby:DD313
Začátek dražby:23.3.201610:15:00
Konec dražby:23.3.201612:15:42
Čas serveru:
Nejnižší podání:130 176 Kč
Minimální příhoz:1 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:203 285 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-16196
Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Nejnižší podání:130 176 Kč
Začátek dražby:23.3.201610:15
Konec dražby:23.3.201612:15

Předmětem dražby jsou parcela p.č. 2232 – orná půda o výměře 2.971 m2, parcela p.č. 2245 – orná půda o výměře 5.361 m2 a parcela p.č. 2247 – orná půda o výměře 2.480 m2 ,vše zapsáno na LV č. 525, pro katastrální území Měrůtky, obec Lutopecny, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.