Pozemek Záhlinice - upuštěno od dražby

číslo dražby:DD325
Začátek dražby:18.1.201710:00:00
Konec dražby:18.1.201710:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:110 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Nejnižší podání:110 000 Kč
Začátek dražby:18.1.201710:00
Konec dražby:18.1.201710:15
Předmětem dražby je pozemek ve svažitém terénu s mírným spádem k severozápadu. Jedná se o zemědělskou plochu se zemědělským využitím. Stavby, venkovní úpravy a trvalý porost se na něm nevyskytují, pozemek ani netvoří jednotný funkční celek se stavebním pozemkem. Celková výměra pozemku dle LV je 11.750 m2. Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost. Předmět dražby se draží jak stojí a leží.