Pozemek Kurovice - upuštěno od dražby

číslo dražby:DD326
Začátek dražby:18.1.201710:15:00
Konec dražby:18.1.201710:30:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:220 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
Pozemek Kurovice - upuštěno od dražby
Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Nejnižší podání:220 000 Kč
Začátek dražby:18.1.201710:15
Konec dražby:18.1.201710:30

Předmětem dražby jsou pozemky ve svažitém terénu s mírným spádem k severozápadu. Na pozemku p.č. 186/3 je stromořadí z listnatých stromů. U pozemků p.č. 186/11 a 197/2 se jedná o zemědělské plochy se zemědělským využitím. Stavby, venkovní úpravy a trvalý porost (vyjma pozemku p.č. 186/3) se na nich nevyskytují, pozemky ani netvoří jednotný funkční celek se stavebním pozemkem. Celková výměra pozemků dle LV je 20.451 m2. Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.