podíly na pozemcích Prusinovice vč. nemovitosti, Hlinsko pod Hostýnem

číslo dražby:ODD316
Začátek dražby:2.10.201610:00:00
Konec dražby:2.10.201610:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:116 000 Kč
Minimální příhoz:1 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Nejnižší podání:116 000 Kč
Začátek dražby:2.10.201610:00
Konec dražby:2.10.201610:15

Předmětem dražby jsou id. 1/2 parcely p.č. 866 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 285 m2, id. 1/2 parcely p.č. 867 – zahrada o výměře 484 m2, parcely p.č. 485/26 – orná půda o výměře 2.517 m2, id. 2/150 parcely p.č. 505/2 – ostatní plocha o výměře 1.797 m2, id. 2/60 parcely p.č. 505/5 – ostatní plocha o výměře 156 m2, id. 2/66 parcely p.č. 486/17 – ostatní plocha o výměře 1.448 m2, id. 2/60 parcely p.č. 486/34 – trvalý travní porost o výměře 295 m2, id. 2/66 parcely p.č. 485/29 – orná půda o výměře 591 m2, id. 2/60 parcely p.č. 485/31 – orná půda o výměře 357 m2, id. 2/60 parcely p.č. 489/67 – orná půda o výměře 886 m2, parcely p.č. 10089 – vodní plocha o výměře 2.011 m2, parcely p.č. 10090 – vodní plocha o výměře 1.977 m2.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.