id. 1/52 pozemku Milovice

číslo dražby:DD312
Začátek dražby:23.3.201610:00:00
Konec dražby:23.3.201612:55:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:166 Kč
Minimální příhoz:10 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:166 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-15107
Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Nejnižší podání:166 Kč
Začátek dražby:23.3.201610:00
Konec dražby:23.3.201612:55

Předmětem dražby je id. 1/52 parcely p.č. 569/11 – zahrada o výměře 173 m2.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.