Garáž Střekov

číslo dražby:DD272
Začátek dražby:12.11.201510:30:00
Konec dražby:12.11.201510:45:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:40 000 Kč
Minimální příhoz:1 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:41 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-15125
Garáž StřekovGaráž Střekov
Kraj:Ústecký
Okres:Ústí nad Labem
Nejnižší podání:40 000 Kč
Začátek dražby:12.11.201510:30
Konec dražby:12.11.201510:45

Předmětem dražby je řadová středová garáž. Je situována v místní části Ústí nad Labem, na Střekově v ul. Truhlářova. Z této ulice je také přístup ke garáži. Základy jsou betonové, svislé konstrukce zděné, vrata výklopná, ocelová. Střecha je rovná s živičnou krytinou. Omítky jsou standardní. Podlaha je betonová a instalace nejsou zavedeny. Je patrno, že je zde zanedbána údržba. Stáří je odhadováno na 40 roků.
Celková zastavěná plocha je 18,91 m2.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.