Formy

číslo dražby:OND372
Začátek dražby:30.6.202110:00:00
Konec dražby:30.6.202110:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:130 000 Kč
Minimální příhoz:1 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:131 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-21457
Kraj:Zlínský
Okres:Zlín
Nejnižší podání:130 000 Kč
Začátek dražby:30.6.202110:00
Konec dražby:30.6.202110:15
Předmětem dražby je následující soubor zastavených movitých předmětů:
- vstřikovací formy pro výrobu ISOBOXu – části rukojeť Sun & Fun 28 o hmotnosti 3,2 tuny, kód PF 3404 v počtu 1 kus, uloženo v Bruntále,
- vstřikovací formy pro výrobu ISOBOXu – části vnější plášť Sun & Fun 28 o hmotnosti 3,2 tuny, kód PF 4635 v počtu 1 kus, uloženo v Bruntále,
- vstřikovací formy pro výrobu ISOBOXu – části vnější díl Sun & Fun 32 o hmotnosti 3,2 tuny, kód PF 4636 v počtu 1 kus, uloženo v Bruntále,
- vstřikovací formy pro výrobu ISOBOXu – části vnitřní díl Sun & Fun 28 o hmotnosti 3,2 tuny,kód PF 4637 v počtu 1 kus, uloženo v Bruntále,
- vstřikovací formy pro výrobu ISOBOXu – části rukojeť Sun & Fun 32 o hmotnosti 3,2 tuny, kód 3403 v počtu 1 kus, uloženo v Bruntále
- vstřikovací formy pro výrobu ISOBOXu – části madlo E26+E32 o hmotnosti 1,1 tuny, kód 3286, v počtu 1 kus, uloženo v Tachově
- vstřikovací formy pro výrobu ISOBOXu – části nádoba vnitřní E32 o hmotnosti 4,7 tuny, kód 3277, v počtu 1 kus, uloženo v Tachově
- vstřikovací formy pro výrobu ISOBOXu – dílu nádoba vnější E32 o hmotnosti 5 tun, kód 3276, v počtu 1 kus, uloženo v Tachově
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.