byt Žatec

číslo dražby:ODD374
Začátek dražby:16.5.201910:00:00
Konec dražby:16.5.201910:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:642 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:642 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-19405
byt Žatecbyt Žatecbyt Žatec
Kraj:Ústecký
Okres:Louny
Nejnižší podání:642 000 Kč
Začátek dražby:16.5.201910:00
Konec dražby:16.5.201910:15
Předmětem dražby je bytová jednotka o velikosti 3+1 umístěná v 3.NP budovy čp. 1277, 1278. Budova čp. 1277, 1278 je plně podsklepená, s 3 nadzemními podlažími, netypový zděný, dům obsahuje v suterénu sklepní prostory pro uživatele bytových jednotek, kočárkárnu, sušárnu, dílnu, sklad, v nadzemních podlažích se nachází bytové jednotky, v čp. 1277 šest bytových jednotek, v čp. 1278 osm bytových jednotek, celkem 14 bytových jednotek. Objekt je napojen na inženýrské sítě (vodu, kanalizaci, plyn), v domě jsou sítě rozvedeny do jednotlivých podlaží, dále je dům vybaven rozvody STA pod omítkou, domácím telefonem. Dům není vybaven osobním výtahem. Objekt užíván odhadem cca 55-65 roků.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.