Byt Ústí nad Labem

číslo dražby:DD336
Začátek dražby:12.4.201710:00:00
Konec dražby:12.4.201710:32:42
Čas serveru:
Nejnižší podání:434 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:724 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-17289
Byt Ústí nad LabemByt Ústí nad LabemByt Ústí nad Labem
Kraj:Ústecký
Okres:Ústí nad Labem
Nejnižší podání:434 000 Kč
Začátek dražby:12.4.201710:00
Konec dražby:12.4.201710:32
Předmětem dražby je bytová jednotka 3+1 č. 2744/3 umístěná v 2. nadzemním podlaží budovy č.p. 2744, 2745, 2746 v ulici Werichova na stavebním pozemku číslo 4949/97, 4949/98, 4949/99 zastavěná plocha v katastrálním území Ústí nad Labem, části města zv. Severní Terasa, včetně spoluvlastnického podílu 6863/305132 ke společným částem budovy a jejího příslušenství, dále včetně spoluvlastnického podílu 6863/305132 ke stavebním pozemkům číslo 4949/97, 4949/98, 4949/99 zastavěná plocha a nádvoří. Budova je typový, panelový objekt vybudovaný v modifikované soustavě, umístěný na sídlišti Severní Terasa. Toto sídliště tvoří severní cíp vlastního města Ústí nad Labem. Dům má 8 nadzemních a 1 podzemní podlaží, tři samostatné vchody, 3 výtahy. Střecha je plochá s živičnou krytinou. Budova je napojena na centrální topení, veřejný vodovod a kanalizaci, rozvod plynu, elektrorozvody a telefon. Bytová jednotka č. 2744/3 je umístěna v 2.NP části objektu označeném č.p. 2744 a skládá se z těchto místností a příslušenství: předsíně, koupelny + WC, kuchyně, pokoje 1, pokoje 2, pokoje 3, lodžie. Celková výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím je 68,63 m2. Bytová jednotka je vybavena 1 sporákem, 1 ks vany, 1 ks umyvadla, 1 ks WC mísy a 1 ks domácí telefon, 1 ks lapač par, 1 ks listovní schránky, 2 ks baterií, a 1ks zvonku, 1 ks infrazářič. Dále k vlastnictví jednotky patří: nenosné vodorovné konstrukce (podlaha), nenosné svislé konstrukce (bytové příčky), vstupní dveře, vnitřní dveře a okna příslušející jednotce, bytové jádro, veškeré vnitřní potrubní instalace za odbočnými ventily stoupacích vedení, vnitřní el. rozvody včetně zakončení (osv. tělesa, zásuvky, vypínače) od hlavního el. jističe pro jednotku. Bytová jednotka je ohraničena vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubně a vnitřním lícem obvodových zdí bytové jednotky a jejího příslušenství a současně hlavními uzavíracími armaturami přívodu vody a elektrickými jističi pro jednotku. Bytová jednotka je celkově standardní, průběžně udržovaná. Má plastová okna, částečně keramické obklady, klasické umakartové jádro, původní kuchyňskou linku. Odstraněna byla šatna, čímž se zvětšil prostor předsíně a tato část je používána jako jídelna. K bytu přísluší rovněž spoluvlastnický podíl v rozsahu 6863/305132 ke společným částem budovy. Společnými částmi budovy ve smyslu § 2, písm. e/, zák. č.72/1994 Sb. jsou základy včetně izolací, svislé a vodorovné nosné a nenosné konstrukce, schodiště a chodby včetně dveří, zajišťujících přímý přístup do společných částí a oken, zajišťujících osvětlení a větrání společných částí, střešní plášť, vstupní prostory včetně předložených schodišť, lodžie přímo přístupné ze společných částí, sklepní prostory (kočárkárny, prádelny, mandlovny, sušárny, transformátorovny, závětří), bleskosvody, rozvody odsávání a větrání, rozvody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, plynu, domovní elektroinstalace, slaboproudé rozvody, výtahy včetně strojoven a výtahových šachet, technická zařízení ve společných částech budovy. Budova je v užívání od roku 1974, je zateplena. Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost. Předmět dražby se draží jak stojí a leží.