Byt Hejtmánkovice

číslo dražby:DD367
Začátek dražby:3.10.201810:00:00
Konec dražby:3.10.201810:15:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:650 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:bez příhozu
Aktuální dražitel:
Byt Hejtmánkovice
Kraj:Královéhradecký
Okres:Náchod
Nejnižší podání:650 000 Kč
Začátek dražby:3.10.201810:00
Konec dražby:3.10.201810:15
Předmětem dražby je bytová jednotka o velikosti 3+1, umístěná ve 2. N.P. bytového domu zhruba uprostřed obce vedle sportoviště. V domě je šest bytů a to 3 v 1. N.P. A 3 ve 2. N.P. K bytu přináleží taktéž 2 místnosti sklepa. Dům je vystavěn z klasických zdících materiálů v 70-tých letech. Přístup je po zpevněné asfaltové komunikaci. Dům je obklopen pozemkem Obce Hejtmánkovice. Vlastní byt je v původním stavu – potřeba rozsáhlejších úprav. Celková započítaná podlahová plocha bytu je 75,10 m2.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.